skip to Main Content
1. Dünya Savaşı Ve Öncesi – Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş 1

1. Dünya Savaşı ve Öncesi – Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş 1

Fransız İhtilali sonucunda başlayan milliyetçi isyanlarla birlikte zaten eski gücü yerinde olmayan Osmanlı zor durumda kalmıştır. Bir yandan Trablusgarp’ta bir yandan da Balkanlar’da ciddi bir mücadelenin içinde girmiş ve her iki cepheden de kayıplarla dönmüştür. Bunu fırsat bilen İtalya’ya On iki Ada’yı kaptıran devlet, Balkanlarda da Edirne’ye kadar çekilmek zorunda kalmıştır. Bu zor zamanlarda patlak veren I. Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında giren Osmanlı Devleti cephelerinde büyük fedakarlıklarla zaferler kazansa da masada kaybeden tarafta yer aldığı için ciddi toprak kayıplarıyla yıkılmıştır. Resmen var olsa da fiilen ortada olmayan padişah İngilizlere teslim olmuş, Paris Barış konferansında çok ciddi tavizler verilmiştir. Kurtuluş Savaşı’na giden yol dünyadaki gelişmelerle anlatılırken, yeni bir devletin kuruluşunun hangi şartlar altında gerçekleştiğinin altı çiziliyor.

MEB müfredatına uygun ve kolay okunabilenI. Dünya Savaşı ve Öncesiile tarihte bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

1. Dünya Savaşı ve Öncesi – Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş 1

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top