Aşkı Söylemek

Aşkı Söylemek

“Çün nazm ile maksadın eserdir.
Aşk’ı dahı söylemek hünerdir.”
Şeyh Galib

Hüsn ü Aşk’ın yazarı, ilim ve ilahî aşk sahibi büyük şair Şeyh Galib… Onun yaşamının en önemli anlarını, eserlerinin ortaya çıkış sürecini anlatan ve 18. yy Osmanlı’sına küçük bir pencere açan keyifl i bir roman… Ayla Abak’ın güçlü kaleminden Aşkı Söylemek…


Satış Noktaları