skip to Main Content
Çocuk Padişahlar – Osmanlı Tarihi 7

Çocuk Padişahlar – Osmanlı Tarihi 7

Çocuk Padişahlar, Kanuni sonrası duraklama dönemine giren Osmanlı’nın bu dönemde yaşadığı büyük sıkıntıları anlatmaktadır. Devlette başsızlık sorunu ortaya çıkmıştır ve çocuk yaşta şehzadeler başa geçmeye başlamıştır. Bu da kadınların yönetimde söz sahibi olmasına neden olmaktaydı. Özellikle Kösem Sultan’ın etkin olduğu bu zaman diliminde bir başka sıkıntı Yeniçerilerin disiplinsizlikleridir. Bazı savaşların kaybedilmesine neden olan Yeniçeriler devlette de söz sahibi konumuna gelmişlerdir. İsyanları o kadar ileri gitmiştir ki Genç Osman’ı feci bir şekilde katledecek kadar ileri gitmişlerdir. Fakat Köprülüler gibi kaliteli devlet adamları vesilesiyle Osmanlı yönetimi biraz da olsa nefes alma imkânı bulmuş, yine de bazı zaferler kazanabilmiştir.Çocuk Padişahlarbu dönemi kronolojik olarak ele almaktadır.

MEB müfredatına uygun ve kolay okunabilenÇocuk Padişahlarile tarihte bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Çocuk Padişahlar – Osmanlı Tarihi 7

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top