skip to Main Content

Tarihte silinmez iz bırakan birkaç medeniyetten biri olan Türkilerin tarihi.

İnkılaplar Ve 2. Dünya Savaşı – Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş 5

İnkılaplar ve 2. Dünya Savaşı – Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş 5

İnkılaplar ve II. Dünya Savaşı’ndasavaşlardan yorgun düşen Anadolu’nun yeniden ayağa kalkmasına ışık tutuluyor. Başlayan inkılap hareketleri bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından takip edilmektedir. Hem ekonomik, hem sosyal, hem de eğitim hayatını düzenleyen bu inkılap hareketlerii Atatürk’ün ölümüne yakın zamana kadar sürdürülmüş, Osmanlı’nın ardından oldukça radikal değişimlere imza atılmıştır.İnkılaplar ve II. Dünya Savaşı ayrıca yaklaşan İkinci Dünya Savaşı’na doğru Türkiye’nin dış politikasını da ele alıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın gerçekleşmesiyle birlikte savaşa girmese de bunun sonuçlarından etkilenen Türkiye’yi resmedenİnkılaplar ve II. Dünya Savaşı, tek parti dönemi ve çok partili döneme geçiş denemelerini de inceliyor.
İnkılaplar ve 2. Dünya Savaşı – Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş 5

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top