skip to Main Content
İpek Yolu’nda Türkler – Türk İslam Tarihi 1

İpek Yolu’nda Türkler – Türk İslam Tarihi 1

Türk tarihini milattan önce 220 yıllarından milattan sonra 840 yıllarına kadar anlatan İpek Yolunda Türkler, Türk adının kökeninden Çin-Türk ilişkilerine, Kavimler Göçü’nden Türklerin Avrupa’ya kadar uzanan etkilerine kadar geniş bir zaman dilimini anlatıyor.

Türk kültür ve medeniyetinin de izlerini süren İpek Yolunda Türkler, ilkTürk yazılı metinleri, kazılarda bulunan ziynet eşyaları, ilk Türk yerleşimleri ve sözlü kültür ürünlerinden de bahsediyor.

MEB müfredatına uygun ve kolay okunabilen İpek Yolunda Türkler ile tarihte bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

İpek Yolunda Türkler – Türk İslam Tarihi 1

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top