skip to Main Content
Laleler Ve İsyanlar

Laleler ve İsyanlar

Laleler ve İsyanlar Osmanlı Devleti’nin çalkantılı dönemlerini ele almaktadır.

Sık sık padişahların değiştiği, isyanların ardının kesilmediği bu yıllarda Osmanlı büyük topraklar kaybetmeye başlamıştı. Hem askeri hem de yönetimsel alanlarda yenilikler bu dönemin en belirgin özelliğidir. Osmanlı Devleti, Lale Devri gibi kısa ve suni bir iyileşme süreci yaşasa da bu devir sonrasında dağılma süreci başlamıştır. Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakılması ve Kabakçı Mustafa İsyanı bu dönemin önemli olaylarındandır.Laleler ve İsyanlarbu dönemi kronolojik olarak ele almaktadır. MEB müfredatına uygun ve kolay okunabilenLaleler ve İsyanlarile tarihte bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Laleler ve İsyanlar

Satış Noktaları

Back To Top