skip to Main Content
Popüler Tarih Türk İslam Tarihi Set – (10 Kitap)

Popüler Tarih Türk İslam Tarihi Set – (10 Kitap)

Popüler Tarih setinin ilk serisi olan Türk-İslam Tarihi, Türk tarihini İslamiyet’ten öncesinden başlayarak anlatıyor. Milattan önce henüz Orta Asya bozkırlarında göçebe olarak yaşayan Türkler, savaşçı bir toplum olarak hayatlarını sürdürmektedir. Türklerin zaman içinde göçler yoluyla farklı toplumlarla karşılaşmaları değişimleri de beraberinde getirmiştir.

İslamiyet’in doğduğu günlerden başlatarak Selçuklular devrine ve Anadolu fetihlerine kadarki sürece uzanan Türk-İslam Tarihi, sadece devletleri anlatmakla kalmıyor onların kültürel, ekonomik ve siyasi yapılarını da irdeliyor.

Popüler Tarih Türk İslam Tarihi Set – (10 Kitap)

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top