skip to Main Content
Yenilikler Ve Yenilgiler – Osmanlı Tarihi 9

Yenilikler ve Yenilgiler – Osmanlı Tarihi 9

Yenilikler ve Yenilgiler Osmanlı Devleti’nin son yüzyılına ışık tutuyor. Reformlar, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanları ve Meşrutiyet’e rağmen çözülme süreci devam etti. Ordusu gittikçe güçsüzleşen, siyasi olarak kendi valilerine bile söz geçiremeyen Osmanlı’nın iç işlerine bu dönemde açıktan karışılmaya başlanmıştı. Milliyetçilik akımının etkileriyle dağılan Osmanlı I. Dünya Savaşının ardından yıkıldı. Toprakları da düşmanları arasında paylaşıldı.Yenilikler ve Yenilgileraçık anlaşılır bir üslupla dönemi anlatırken grafikler, resimler ve haritalarla da konuyu detaylandırıyor. MEB müfredatına uygun ve kolay okunabilenYenilikler ve Yenilgilerile tarihte bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Yenilikler ve Yenilgiler – Osmanlı Tarihi 9

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top