skip to Main Content

Şanlı tarihimizin örnek kahramanlarının yolunda yürümek isteyenlere...

Zafer Rüzgarları

Zafer Rüzgarları

Genç yaşta levent olan ve Akdeniz′de Haçlıların korkulu rüyası hâline gelen Turgut Reis… Avrupa, büyük telâş ve korku içinde… Preveze ve Cerbe Deniz Muharebelerinin muzaffer amirali, Trablusgarp fatihi Turgut Reis bütün düşmanları titretiyor…Malta, Cenova, İspanya ve Venedik′te tehlike çanları çalıyor: Dragut geliyor! Haçlıların gururu, o müthiş Amiral Andrea Doria acınacak hâlde…

Zafer Rüzgârları’nda, Turgut Reisin hayatını, Akdeniz’deki şanlı mücadelesinive Osmanlı leventlerinin maceralarını Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın usta kaleminden okuyacaksınız.

Zafer Rüzgarları

Satış Noktaları

Back To Top